NORMATIVA

REGLAMENTO DE RÉXIME INTERNO

Podes consultar o noso Reglamento de Réxime Interno aprobado para fomentar un mellor funcionamiento e unha maior calidade docente.

NORMATIVA UDC

Podes informarte de toda anormativa que poida interesarche con respecto á avaliación, reclamacións, actas, en normativa vixente na UDC aprobada no Consello de Goberno da UDC.