MOVILIDADE

Fomentamos a movilidade entre os estudantes coa finalidade de poder medrar como individuos e profesionáis ao interactuar con persoas de diferentes áreas xeográficas e trasfondos socioeconómicos. Deste xeito os estudantes adquiren unha maior experiencia pola diversidade e desenvolven  habilidades interculturáis fundamentáis para promover o éxito nun mundo cada vez máis globalizado.

QUÉ TIPO DE MOBILIDADE PREFIRES?

COORDINADORA DE MOBILIDADE

Cristina Anido
Coordinadora SICUE & Tutora Erasmus
Despacho 1.8

mobilidade.fct@udc.gal
T. (+34) 881 013 579