SEGUEMENTO DO GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RRHH

D05-P01. Xestión de recursos materiáis e prestación de servizos