SEGUEMENTO MÁSTER XESTIÓN E DIRECCIÓN LABORAL

D05-P01. Xestión de recursos materiais e prestación de servizos