SEGUEMENTO DO GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RRHH

D02-P01 Deseño, seguimento, modificación, acreditación dos títulos

Descipción do Título

2011-2012 Autoinforme de seguimento

2011-2012 Informe Final ACSUG

2012-2013 Autoinforme de seguimento

2012-2013 Informe Final ACSUG

2013-2014 Autoinforme de seguimento

2014-2015 Autoinforme de seguimento

2015-2016 Autoinforme para renovación

2015-2016 Informe Final ACSUG renovación acreditación

2016-2017 Autoinforme de seguimento

2017-2018 Autoinforme de seguimento

2018-2019 Autoinforme de seguimento

2019-2020 Autoinforme de seguimento

2020-2021 Autoinforme de seguimento

2020-2021 Informe Final ACSUG

2020-2021 Informe Provisional ACSUG

2021-2022 Autoinforme para a renovación da acreditación Marzo 2023

2021-2022 Informe Final ACSUG renovación acreditación

Certificado Sistema Garantía Interna

Informe Final ACSUG de evaluación

Informe final ANECA Grao RRLL y RRHH

Memoria de Verificación modificada GRAO RR.LL e RR.HH 2011

Memoria Grao 2.1